Tìm thấy 905 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Nội vụ
LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN
Mức độ 3
2
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Nội vụ
LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN
Mức độ 3
3
Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Lĩnh vực An toàn Lao động
Mức độ 4
4
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương (Trong Kinh doanh thực phẩm)
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực An Toàn Thực Phẩm
Mức độ 4
5
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Phòng Quản lý công nghiệp)
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực An Toàn Thực Phẩm
Mức độ 4
6
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương (Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng)
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực An Toàn Thực Phẩm
Mức độ 4
7
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực An Toàn Thực Phẩm
Mức độ 3
8
Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
9
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
10
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
11
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
12
Thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
13
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
14
Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
15
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính