Tìm thấy 878 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
17
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
18
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
19
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
20
Đăng ký danh sách đấu giá viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bán đấu giá tài sản
Mức độ 4
21
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 4
Sở Văn hóa Thể thao
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Mức độ 4
22
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 4
Sở Văn hóa Thể thao
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Mức độ 3
23
Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 3
Sở Văn hóa Thể thao
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Mức độ 3
24
Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa Thể thao
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Mức độ 3
25
Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa Thể thao
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Mức độ 3
26
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa Thể thao
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Mức độ 3
27
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa Thể thao
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Mức độ 3
28
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính..
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
29
Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
30
Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước