Tìm thấy 575 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
571
Thông báo thực hiện khuyến mại.
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Xúc tiến thương mại
Mức độ 4
572
Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Xúc tiến thương mại
Mức độ 4
573
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Xúc tiến thương mại
Mức độ 4
574
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Xúc tiến thương mại
Mức độ 4
575
Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Mức độ 4
Sở Công Thương
Lĩnh Vực Xúc tiến thương mại