Tìm thấy 878 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
91
Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh( gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
Mức độ 4
Sở Nông nghiệp và PT Nông Thôn
Chăn nuôi - Thú y
Mức độ 3
92
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
93
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
94
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
95
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
96
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
97
Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
98
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
99
Cấp Giấy xác nhận đăng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
100
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
101
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG chai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
102
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
103
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
104
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
105
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực