Tìm thấy 575 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
92
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
93
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
94
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
95
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
96
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
97
Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
98
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
99
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai (Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện)
Mức độ 3
100
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
101
Cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP)
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 3
102
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs)
Mức độ 3
Sở Y tế
Dược- Mỹ phẩm
Mức độ 4
103
Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Sở Văn hóa Thể thao
Di sản văn hóa
Mức độ 4
104
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Sở Văn hóa Thể thao
Di sản văn hóa
Mức độ 4
105
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
Mức độ 4
Sở Văn hóa Thể thao
Di sản văn hóa