Tìm thấy 2096 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ 2
Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Mức độ 2
Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương
Mức độ 2
Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
Mức độ 2
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Mức độ 2
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 2
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Mức độ 2
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận kiến thức hoặc ký giấy cam kết về an toàn thực phẩm
Loading...