Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3344 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
384218170041
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ THƠM
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:06:21
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:06:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:06:21
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:11:32
 • Hồ sơ 384218170041 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
2
384218170042
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • VŨ THANH BÌNH
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:07:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:07:49
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:07:49
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:11:14
 • Hồ sơ 384218170042 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
3
384218170043
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • NGUYỄN MẠNH HẢO
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 10:08:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 10:08:40
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 10:08:40
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 10:10:57
 • Hồ sơ 384218170043 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
4
384006170079
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN ĐỨC HẠNH (161814038)
 • - Ngày nộp: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2017 15:34:09
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 15:37:55
 • Hồ sơ 384006170079 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
5
381904180762
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • TRƯƠNG VĂN TRƯỚC
 • - Ngày nộp: 31/03/2018 22:07:07
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2018 22:07:07
 • - Ngày dự kiến trả: 01/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 22:09:39
 • Hồ sơ 381904180762 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
6
381904180760
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • HÀ VIẾT ĐỨC
 • - Ngày nộp: 31/03/2018 16:04:27
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2018 16:04:27
 • - Ngày dự kiến trả: 01/04/2018 16:04:27
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 16:05:28
 • Hồ sơ 381904180760 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
7
381904180759
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vịt vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • ĐINH MẠNH ĐÌNH
 • - Ngày nộp: 31/03/2018 16:01:46
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2018 16:01:46
 • - Ngày dự kiến trả: 01/04/2018 16:01:46
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 16:02:47
 • Hồ sơ 381904180759 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
8
381904180758
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • NGUYỄN VĂN THẢO
 • - Ngày nộp: 31/03/2018 15:57:45
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2018 15:57:45
 • - Ngày dự kiến trả: 01/04/2018 15:57:45
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 15:59:44
 • Hồ sơ 381904180758 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
9
381904180757
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • NGUYỄN VĂN THẢO
 • - Ngày nộp: 31/03/2018 15:53:55
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2018 15:53:55
 • - Ngày dự kiến trả: 01/04/2018 15:53:55
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 15:59:00
 • Hồ sơ 381904180757 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
10
381904180756
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • NGUYỄN VĂN THẢO
 • - Ngày nộp: 31/03/2018 15:51:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2018 15:51:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/04/2018 15:51:03
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 15:52:02
 • Hồ sơ 381904180756 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
11
381904180755
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • TRẦN ĐƯC NGHĨA
 • - Ngày nộp: 31/03/2018 15:48:20
 • - Ngày tiếp nhận: 31/03/2018 15:48:20
 • - Ngày dự kiến trả: 01/04/2018 15:48:20
 • - Ngày có kết quả: 31/03/2018 15:49:16
 • Hồ sơ 381904180755 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
12
381904180262
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • NGUYỄN THỊ GẤM
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 20:48:42
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 20:48:42
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 20:51:26
 • Hồ sơ 381904180262 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
13
381904180260
 • - Về việc: kiểm dịch gà vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • MAI THỊ NGÂN
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 18:29:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 18:29:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 18:31:05
 • Hồ sơ 381904180260 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
14
384218170105
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • NGUYỄN THỊ NGỌC
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:44:57
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:44:57
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 13:44:57
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:59:23
 • Hồ sơ 384218170105 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
15
384218170106
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN VÁN LƯỢNG
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:46:26
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:46:26
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 13:46:26
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:59:05
 • Hồ sơ 384218170106 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm