Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
384013180148
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ THỊ NHÂM (164530105)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 15:39:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 15:39:05
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 15:39:05
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 15:39:42
  Hồ sơ 384013180148 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
2
384013180147
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM MINH CHÍNH (037090003676)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 14:13:26
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 14:13:26
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 14:13:26
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 14:24:16
  Hồ sơ 384013180147 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
3
384514180035
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.
 • ĐỖ XUÂN DỊCH (161743605)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 16:20:53
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 16:20:53
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 16:20:53
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:55:58
  Hồ sơ 384514180035 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào
4
384013180146
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH VĂN TUY (164605727)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:42:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:42:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:42:03
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:43:33
  Hồ sơ 384013180146 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
5
384013180145
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh
 • HÀ ĐỨC CÔNG (037093002694)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:26:07
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:26:07
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:26:07
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:26:49
  Hồ sơ 384013180145 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
6
384013180144
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • VŨ QUỐC DƯƠNG (164344930)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:18:28
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:18:28
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:18:28
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:19:05
  Hồ sơ 384013180144 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
7
384013180143
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM THỊ TUYẾT CHINH (164605571)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:13:50
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:13:50
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:13:50
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:15:50
  Hồ sơ 384013180143 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
8
384013180142
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM VĂN CHÍNH (161509030)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 08:52:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 08:52:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 08:52:23
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:56:52
  Hồ sơ 384013180142 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
9
384013180141
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HÀ CHIẾN THẮNG (164106307)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 08:49:54
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 08:49:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 08:49:54
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:50:36
  Hồ sơ 384013180141 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
10
384502182476
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN VĂN NAM
 • - Ngày nộp: 16/07/2018 10:22:01
 • - Ngày tiếp nhận: 16/07/2018 10:22:01
 • - Ngày dự kiến trả: 06/08/2018 10:22:01
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:38:41
  Hồ sơ 384502182476 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
11
384502182475
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • PHAN DOÃN ĐẠM
 • - Ngày nộp: 16/07/2018 09:16:07
 • - Ngày tiếp nhận: 16/07/2018 09:16:07
 • - Ngày dự kiến trả: 06/08/2018 09:16:07
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:38:41
  Hồ sơ 384502182475 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
12
384502182474
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN HỮU BA
 • - Ngày nộp: 13/07/2018 14:13:14
 • - Ngày tiếp nhận: 13/07/2018 14:13:14
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 14:13:14
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:38:41
  Hồ sơ 384502182474 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
13
384502182465
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • BÙI THÀNH NAM
 • - Ngày nộp: 13/07/2018 09:52:07
 • - Ngày tiếp nhận: 13/07/2018 09:52:07
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 09:52:07
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:38:41
  Hồ sơ 384502182465 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
14
384502182464
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • TRÂNG THỊ HOA LÝ
 • - Ngày nộp: 13/07/2018 09:37:14
 • - Ngày tiếp nhận: 13/07/2018 09:37:14
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 09:37:14
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:38:41
  Hồ sơ 384502182464 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
15
384502182461
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN AN KHANG
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 15:36:33
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 15:36:33
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 15:36:33
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:38:41
  Hồ sơ 384502182461 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình