Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
384502182459
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • QUÁCH HOÀNG ĐIỆP
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 14:37:23
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 14:37:23
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 14:37:23
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:38:41
  Hồ sơ 384502182459 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
17
384502182456
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN VĂN LÂM
 • - Ngày nộp: 11/07/2018 09:58:27
 • - Ngày tiếp nhận: 11/07/2018 09:58:27
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:58:27
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:38:41
  Hồ sơ 384502182456 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
18
384502182454
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGÔ QUỐC QUYỀN
 • - Ngày nộp: 10/07/2018 15:29:42
 • - Ngày tiếp nhận: 10/07/2018 15:29:42
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 15:29:42
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:38:41
  Hồ sơ 384502182454 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
19
384502182453
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • VŨ VĂN THUẬN
 • - Ngày nộp: 10/07/2018 15:00:33
 • - Ngày tiếp nhận: 10/07/2018 15:00:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 15:00:33
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:38:41
  Hồ sơ 384502182453 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
20
384006170079
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN ĐỨC HẠNH (161814038)
 • - Ngày nộp: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2017 15:34:09
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 15:37:55
  Hồ sơ 384006170079 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
21
384502181810
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • LẠI XUÂN TRANG
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 10:35:23
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 10:35:23
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2018 10:35:23
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181810 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
22
384502181806
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TRẦN ĐỨC CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 08:25:43
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 08:25:43
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2018 08:25:43
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181806 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
23
384502181805
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • CÙ THỊ MƯỜI
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 07:54:06
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 07:54:06
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2018 07:54:06
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181805 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
24
384502181804
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • PHẠM VĂN ĐÔNG
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 16:32:36
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 16:32:36
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 16:32:36
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181804 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
25
384502181802
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TỐNG VĂN NGHỊ
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 16:03:36
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 16:03:36
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 16:03:36
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181802 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
26
384502181801
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TRỊNH QUANG THÁI
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 15:59:25
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 15:59:25
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 15:59:25
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181801 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
27
384502181794
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TRƯƠNG VĂN DŨNG
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 09:48:09
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 09:48:09
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 09:48:09
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181794 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
28
384502181793
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • LÊ TRUNG HIẾU
 • - Ngày nộp: 16/05/2018 09:42:38
 • - Ngày tiếp nhận: 16/05/2018 09:42:38
 • - Ngày dự kiến trả: 06/06/2018 09:42:38
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181793 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
29
384502181778
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TRẦN TIẾN TÙNG
 • - Ngày nộp: 15/05/2018 11:07:02
 • - Ngày tiếp nhận: 15/05/2018 11:07:02
 • - Ngày dự kiến trả: 05/06/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181778 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
30
384502181776
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • ĐÀM DUY KHÁNH
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 15:46:02
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 15:46:02
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 15:46:02
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181776 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình