Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3341 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
384218170107
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ MAY
 • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:53:18
 • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:53:18
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 13:53:18
 • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:58:50
 • Hồ sơ 384218170107 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
17
382001170018
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • NGUYỄN VĂN ĐỨC
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:41:48
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:41:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:41:48
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:27:26
 • Hồ sơ 382001170018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
18
382001170019
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • PHẠM ANH TUẤN
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:46:23
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:46:23
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:46:23
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:27:03
 • Hồ sơ 382001170019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
19
382001170020
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • TRƯƠNG NGỌC DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:49:15
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:49:15
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:49:15
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:26:45
 • Hồ sơ 382001170020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
20
382001170021
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • NGUYỄN THỊ MỸ HIÊN
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:54:31
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:54:31
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:54:31
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:26:18
 • Hồ sơ 382001170021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
21
382001170022
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • ĐINH QUANG SƠN
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:57:02
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:57:02
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:57:02
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:25:46
 • Hồ sơ 382001170022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
22
382001170023
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • TRẦN THÁI SƠN
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 16:01:02
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 16:01:02
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:01:02
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:25:00
 • Hồ sơ 382001170023 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
23
382001170024
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • BÙI VĂN NGỰ
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 16:04:48
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 16:04:48
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:04:48
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:24:32
 • Hồ sơ 382001170024 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
24
382001170025
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • ĐỖ VĂN MẠNH
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 16:05:53
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 16:05:53
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:05:53
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:23:57
 • Hồ sơ 382001170025 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
25
381904180754
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • NGUYỄN VĂN TOÀN
 • - Ngày nộp: 30/03/2018 22:35:55
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2018 22:35:55
 • - Ngày dự kiến trả: 31/03/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 22:38:33
 • Hồ sơ 381904180754 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
26
381904180753
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • ĐINH XUÂN TOÀN
 • - Ngày nộp: 30/03/2018 22:29:32
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2018 22:29:32
 • - Ngày dự kiến trả: 31/03/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 22:32:47
 • Hồ sơ 381904180753 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
27
381904180752
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • LÊ VĂN KIÊN
 • - Ngày nộp: 30/03/2018 22:24:45
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2018 22:24:45
 • - Ngày dự kiến trả: 31/03/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 22:27:23
 • Hồ sơ 381904180752 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
28
381904180751
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • PHAN VĂN QUYỀN
 • - Ngày nộp: 30/03/2018 22:18:49
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2018 22:18:49
 • - Ngày dự kiến trả: 31/03/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 22:22:01
 • Hồ sơ 381904180751 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
29
384218180241
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • ĐINH VĂN CHÍN
 • - Ngày nộp: 30/03/2018 15:36:30
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2018 15:36:30
 • - Ngày dự kiến trả: 02/04/2018 15:36:30
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 15:39:48
 • Hồ sơ 384218180241 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
30
384218180242
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRẦN VAN NAM
 • - Ngày nộp: 30/03/2018 15:38:06
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2018 15:38:06
 • - Ngày dự kiến trả: 02/04/2018 15:38:06
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 15:39:22
 • Hồ sơ 384218180242 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm