Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

    Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 686 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
16
384221180058
  • - Về việc: Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất
  • ĐINH VĂN PHƯƠNG
  • - Ngày nộp: 29/01/2018 09:11:44
  • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 09:11:44
  • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 09:11:44
  • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 14:44:54
  • Hồ sơ 384221180058 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Tường
17
384221180059
  • - Về việc: Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất
  • ĐINH THỊ LAN
  • - Ngày nộp: 29/01/2018 09:16:36
  • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 09:16:36
  • - Ngày dự kiến trả: 05/02/2018 09:16:36
  • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 14:44:42
  • Hồ sơ 384221180059 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Tường
18
384502180202
  • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
  • NGUYỄN VĂN LINH
  • - Ngày nộp: 18/01/2018 08:36:35
  • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 08:36:35
  • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 08:36:35
  • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 07:49:43
  • Hồ sơ 384502180202 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
19
384218170105
  • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
  • NGUYỄN THỊ NGỌC
  • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:44:57
  • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:44:57
  • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 13:44:57
  • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:59:23
  • Hồ sơ 384218170105 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
20
384218170106
  • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
  • NGUYỄN VÁN LƯỢNG
  • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:46:26
  • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:46:26
  • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 13:46:26
  • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:59:05
  • Hồ sơ 384218170106 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
21
384218170107
  • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
  • NGUYỄN THỊ MAY
  • - Ngày nộp: 30/11/2017 13:53:18
  • - Ngày tiếp nhận: 30/11/2017 13:53:18
  • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 13:53:18
  • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 13:58:50
  • Hồ sơ 384218170107 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
22
381927170141
  • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
  • TRẦN QUỐC HẢI
  • - Ngày nộp: 14/11/2017 10:39:24
  • - Ngày tiếp nhận: 14/11/2017 10:39:24
  • - Ngày dự kiến trả: 08/12/2017 10:39:24
  • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:30:04
  • Hồ sơ 381927170141 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ CCQLCL
23
381927170139
  • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
  • TRẦN VĂN TÂN
  • - Ngày nộp: 09/11/2017 15:10:26
  • - Ngày tiếp nhận: 09/11/2017 15:10:26
  • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2017 15:10:26
  • - Ngày có kết quả: 30/11/2017 09:29:44
  • Hồ sơ 381927170139 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ CCQLCL
24
382001170018
  • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
  • NGUYỄN VĂN ĐỨC
  • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:41:48
  • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:41:48
  • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:41:48
  • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:27:26
  • Hồ sơ 382001170018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
25
382001170019
  • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
  • PHẠM ANH TUẤN
  • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:46:23
  • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:46:23
  • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:46:23
  • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:27:03
  • Hồ sơ 382001170019 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
26
382001170020
  • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
  • TRƯƠNG NGỌC DƯƠNG
  • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:49:15
  • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:49:15
  • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:49:15
  • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:26:45
  • Hồ sơ 382001170020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
27
382001170021
  • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
  • NGUYỄN THỊ MỸ HIÊN
  • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:54:31
  • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:54:31
  • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:54:31
  • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:26:18
  • Hồ sơ 382001170021 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
28
382001170022
  • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
  • ĐINH QUANG SƠN
  • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:57:02
  • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:57:02
  • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:57:02
  • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:25:46
  • Hồ sơ 382001170022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
29
382001170023
  • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
  • TRẦN THÁI SƠN
  • - Ngày nộp: 20/10/2017 16:01:02
  • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 16:01:02
  • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:01:02
  • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:25:00
  • Hồ sơ 382001170023 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
30
382001170024
  • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
  • BÙI VĂN NGỰ
  • - Ngày nộp: 20/10/2017 16:04:48
  • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 16:04:48
  • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:04:48
  • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:24:32
  • Hồ sơ 382001170024 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả