Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3343 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
384218180239
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI VĂN ĐOÀN
 • - Ngày nộp: 30/03/2018 14:53:21
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2018 14:53:21
 • - Ngày dự kiến trả: 02/04/2018 14:53:21
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 14:56:09
 • Hồ sơ 384218180239 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
32
384218180240
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • BÙI VĂN ĐOÀN
 • - Ngày nộp: 30/03/2018 14:54:15
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2018 14:54:15
 • - Ngày dự kiến trả: 02/04/2018 14:54:15
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 14:55:53
 • Hồ sơ 384218180240 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
33
384502180968
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • VŨ VĂN THÚ
 • - Ngày nộp: 16/03/2018 09:24:17
 • - Ngày tiếp nhận: 16/03/2018 09:24:17
 • - Ngày dự kiến trả: 06/04/2018 09:24:17
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180968 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
34
384502180967
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • TRẦN THỊ TUYẾT TRÂM
 • - Ngày nộp: 16/03/2018 09:08:17
 • - Ngày tiếp nhận: 16/03/2018 09:08:17
 • - Ngày dự kiến trả: 06/04/2018 09:08:17
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180967 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
35
384502180966
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • NGUYỄN HỮU HIỆP
 • - Ngày nộp: 16/03/2018 08:34:53
 • - Ngày tiếp nhận: 16/03/2018 08:34:53
 • - Ngày dự kiến trả: 06/04/2018 08:34:53
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180966 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
36
384502180954
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • LƯƠNG XUÂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 15/03/2018 15:10:21
 • - Ngày tiếp nhận: 15/03/2018 15:10:21
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2018 15:10:21
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180954 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
37
384502180953
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • LÊ THỊ LOAN
 • - Ngày nộp: 15/03/2018 14:52:10
 • - Ngày tiếp nhận: 15/03/2018 14:52:10
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2018 14:52:10
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180953 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
38
384502180942
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • ĐẶNG VĂN DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 15/03/2018 09:43:13
 • - Ngày tiếp nhận: 15/03/2018 09:43:13
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2018 09:43:13
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180942 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
39
384502180941
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • ĐẶNG VĂN NĂM
 • - Ngày nộp: 15/03/2018 09:33:54
 • - Ngày tiếp nhận: 15/03/2018 09:33:54
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2018 09:33:54
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180941 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
40
384502180940
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • NGÔ ĐỨC TÀI
 • - Ngày nộp: 15/03/2018 09:27:16
 • - Ngày tiếp nhận: 15/03/2018 09:27:16
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2018 09:27:16
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180940 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
41
384502180939
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • NGUYỄN VĂN LONG
 • - Ngày nộp: 15/03/2018 08:51:25
 • - Ngày tiếp nhận: 15/03/2018 08:51:25
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2018 08:51:25
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180939 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
42
384502180938
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TRỊNH VĂN BỀN
 • - Ngày nộp: 15/03/2018 08:45:22
 • - Ngày tiếp nhận: 15/03/2018 08:45:22
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2018 08:45:22
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180938 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
43
384502180937
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • ĐINH VĂN HUY
 • - Ngày nộp: 15/03/2018 08:42:44
 • - Ngày tiếp nhận: 15/03/2018 08:42:44
 • - Ngày dự kiến trả: 05/04/2018 08:42:44
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180937 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
44
384502180934
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • PHẠM QUANG HIÊN
 • - Ngày nộp: 14/03/2018 15:50:59
 • - Ngày tiếp nhận: 14/03/2018 15:50:59
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 15:50:59
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180934 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
45
384502180933
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • LÊ XUÂN ĐÀO
 • - Ngày nộp: 14/03/2018 15:49:13
 • - Ngày tiếp nhận: 14/03/2018 15:49:13
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 15:49:13
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180933 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình