Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
384502181775
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • PHẠM NGỌC TUẤN
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 15:18:22
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 15:18:22
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 15:18:22
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181775 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
32
384502181774
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN THỊ VÂN ANH
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 14:43:33
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 14:43:33
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 14:43:33
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181774 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
33
384502181768
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • TÔ THỊ THANH MAI
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 10:05:59
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 10:05:59
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 10:05:59
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181768 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
34
384502181765
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • BÙI VĂN QUỲNH
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 09:26:58
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 09:26:58
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 09:26:58
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181765 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
35
384502181763
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • DƯƠNG THỦY ĐỨC
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 09:07:05
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 09:07:05
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 09:07:05
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181763 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
36
384502181762
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • PHẠM XUÂN LOÁT
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 08:53:38
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 08:53:38
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 08:53:38
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181762 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
37
384502181761
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • ĐINH XUÂN ĐOÀN
 • - Ngày nộp: 14/05/2018 08:25:25
 • - Ngày tiếp nhận: 14/05/2018 08:25:25
 • - Ngày dự kiến trả: 04/06/2018 08:25:25
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181761 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
38
384502181741
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • NGUYỄN ĐỨC TÂN
 • - Ngày nộp: 11/05/2018 15:57:49
 • - Ngày tiếp nhận: 11/05/2018 15:57:49
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 15:57:49
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181741 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
39
384502181740
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • PHẠM NGỌC ĐỈNH
 • - Ngày nộp: 11/05/2018 15:52:54
 • - Ngày tiếp nhận: 11/05/2018 15:52:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 15:52:54
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:17:34
  Hồ sơ 384502181740 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
40
384016180068
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai.
 • NGUYÊN THÁI HỌC
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:50:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:50:49
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 14:50:49
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:52:51
  Hồ sơ 384016180068 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Hải
41
384502181814
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • VŨ VĂN CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 17/05/2018 15:14:20
 • - Ngày tiếp nhận: 17/05/2018 15:14:20
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2018 15:14:20
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:49:49
  Hồ sơ 384502181814 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
42
384016180066
 • - Về việc: Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
 • CHU THỊ HỒNG VÂN (164127390)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:31:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:31:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 14:31:19
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:33:35
  Hồ sơ 384016180066 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Hải
43
384502181739
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • BÙI THỊ NGHĨA
 • - Ngày nộp: 11/05/2018 14:50:21
 • - Ngày tiếp nhận: 11/05/2018 14:50:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 14:50:21
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181739 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
44
384502181738
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • NGUYỄN THỊ HÀ
 • - Ngày nộp: 11/05/2018 10:40:09
 • - Ngày tiếp nhận: 11/05/2018 10:40:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 10:40:09
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181738 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
45
384502181736
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • VŨ VĂN QUANG
 • - Ngày nộp: 10/05/2018 16:19:42
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2018 16:19:42
 • - Ngày dự kiến trả: 31/05/2018 16:19:42
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:30:09
  Hồ sơ 384502181736 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình