Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 686 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
382001170025
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • ĐỖ VĂN MẠNH
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 16:05:53
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 16:05:53
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:05:53
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:23:57
 • Hồ sơ 382001170025 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
32
382001170026
 • - Về việc: Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học
 • NGUYỄN TIẾN NAM
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 16:07:11
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 16:07:11
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 16:07:11
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2017 15:23:20
 • Hồ sơ 382001170026 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả
33
381904180255
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • TRƯƠNG VĂN TRƯỚC
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 19:33:31
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 19:33:31
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 19:36:14
 • Hồ sơ 381904180255 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
34
381904180254
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 17:12:05
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 17:12:05
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 17:13:18
 • Hồ sơ 381904180254 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
35
381904180253
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 17:07:44
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 17:07:44
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 17:08:45
 • Hồ sơ 381904180253 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
36
381904180252
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 17:03:26
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 17:03:26
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 17:04:50
 • Hồ sơ 381904180252 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
37
381904180251
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • TRẦN ĐỨC NGHĨA
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 16:59:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 16:59:41
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 16:59:41
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 17:00:52
 • Hồ sơ 381904180251 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
38
384218180091
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ THỊ TÚ
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 08:54:35
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 08:54:35
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 08:54:35
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 10:23:58
 • Hồ sơ 384218180091 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
39
384218180092
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • LƯU VĂN NAM
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 09:44:52
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 09:44:52
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 09:44:52
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 10:23:40
 • Hồ sơ 384218180092 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
40
384218180093
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐÀM THỊ NGÂN
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 10:16:12
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 10:16:12
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 10:16:12
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 10:23:25
 • Hồ sơ 384218180093 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
41
384218180090
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ NGA
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 16:05:49
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 16:05:49
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 16:05:49
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 07:53:11
 • Hồ sơ 384218180090 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
42
384218170200
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ ĐÌNH ĐỨC
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 11:03:47
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 11:03:47
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:02:43
 • Hồ sơ 384218170200 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
43
384218170201
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ ĐÌNH ĐỨC
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 11:03:49
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 11:03:49
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:02:29
 • Hồ sơ 384218170201 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
44
384218170202
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM THỊ MƠ
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 11:05:28
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 11:05:28
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:02:16
 • Hồ sơ 384218170202 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
45
384218170203
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ HÒA
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 15:41:34
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 15:41:34
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 15:41:34
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:02:03
 • Hồ sơ 384218170203 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm