Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5039 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
31
384013180146
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH VĂN TUY (164605727)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:42:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:42:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:42:03
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:43:33
  Hồ sơ 384013180146 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
32
384013180145
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh
 • HÀ ĐỨC CÔNG (037093002694)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:26:07
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:26:07
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:26:07
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:26:49
  Hồ sơ 384013180145 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
33
384013180144
 • - Về việc: Đăng ký kết hôn
 • VŨ QUỐC DƯƠNG (164344930)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:18:28
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:18:28
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:18:28
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:19:05
  Hồ sơ 384013180144 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
34
384013180143
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM THỊ TUYẾT CHINH (164605571)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:13:50
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:13:50
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:13:50
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 09:15:50
  Hồ sơ 384013180143 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
35
384013180142
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM VĂN CHÍNH (161509030)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 08:52:23
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 08:52:23
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 08:52:23
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:56:52
  Hồ sơ 384013180142 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
36
384013180141
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HÀ CHIẾN THẮNG (164106307)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 08:49:54
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 08:49:54
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 08:49:54
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:50:36
  Hồ sơ 384013180141 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
37
384006170079
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN ĐỨC HẠNH (161814038)
 • - Ngày nộp: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2017 15:34:09
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2017 15:34:09
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 15:37:55
  Hồ sơ 384006170079 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
38
384016180068
 • - Về việc: Hòa giải tranh chấp đất đai.
 • NGUYÊN THÁI HỌC
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:50:49
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:50:49
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 14:50:49
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:52:51
  Hồ sơ 384016180068 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Hải
39
384016180066
 • - Về việc: Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
 • CHU THỊ HỒNG VÂN (164127390)
 • - Ngày nộp: 31/05/2018 14:31:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/05/2018 14:31:19
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2018 14:31:19
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 14:33:35
  Hồ sơ 384016180066 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Hải
40
382321182309
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Hoa Lư).
 • ĐINH ĐỨC THÁI (037076000345)
 • - Ngày nộp: 17/10/2018 16:49:52
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2018 16:49:52
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 16:51:57
  Hồ sơ 382321182309 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Hoa Lư
41
382321182308
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Hoa Lư).
 • ĐINH ĐỨC THÁI (037076000345)
 • - Ngày nộp: 17/10/2018 16:47:50
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2018 16:47:50
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 16:51:08
  Hồ sơ 382321182308 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Hoa Lư
42
382321182311
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Hoa Lư).
 • TỐNG ĐỨC VIỆT (164016305)
 • - Ngày nộp: 17/10/2018 16:56:59
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2018 16:56:59
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 16:48:51
  Hồ sơ 382321182311 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Hoa Lư
43
384514180256
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.
 • ĐÀO SỸ HƯNG (161619450)
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 17:40:09
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 17:40:09
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 16:48:46
  Hồ sơ 384514180256 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào
44
384514180268
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
 • PHẠM THỊ LAN (037177000456)
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 16:47:17
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 16:47:17
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 16:47:17
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 16:48:24
  Hồ sơ 384514180268 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào
45
384514180267
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
 • BÙI THẾ VĂN (037089003820)
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 16:45:42
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 16:45:42
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 16:45:42
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 16:48:08
  Hồ sơ 384514180267 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào