Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3342 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
384502180932
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
 • - Ngày nộp: 14/03/2018 14:41:38
 • - Ngày tiếp nhận: 14/03/2018 14:41:38
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 14:41:38
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180932 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
47
384502180931
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • PHẠM THỊ NGÂN
 • - Ngày nộp: 14/03/2018 14:24:07
 • - Ngày tiếp nhận: 14/03/2018 14:24:07
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 14:24:07
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180931 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
48
384502180930
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • ĐINH VĂN PHÚ
 • - Ngày nộp: 14/03/2018 14:17:56
 • - Ngày tiếp nhận: 14/03/2018 14:17:56
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 14:17:56
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180930 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
49
384502180928
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN VĂN LONG
 • - Ngày nộp: 14/03/2018 14:03:03
 • - Ngày tiếp nhận: 14/03/2018 14:03:03
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 14:03:03
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180928 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
50
384502180924
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN VĂN HÙNG
 • - Ngày nộp: 14/03/2018 10:42:27
 • - Ngày tiếp nhận: 14/03/2018 10:42:27
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 10:42:27
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180924 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
51
384502180923
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • LÊ ĐẠI DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 14/03/2018 09:36:18
 • - Ngày tiếp nhận: 14/03/2018 09:36:18
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 09:36:18
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180923 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
52
384502180922
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN
 • - Ngày nộp: 14/03/2018 08:32:33
 • - Ngày tiếp nhận: 14/03/2018 08:32:33
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2018 08:32:33
 • - Ngày có kết quả: 30/03/2018 09:46:28
 • Hồ sơ 384502180922 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
53
381904180255
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • TRƯƠNG VĂN TRƯỚC
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 19:33:31
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 19:33:31
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 19:36:14
 • Hồ sơ 381904180255 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
54
381904180254
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 17:12:05
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 17:12:05
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 17:13:18
 • Hồ sơ 381904180254 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
55
381904180253
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 17:07:44
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 17:07:44
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 17:08:45
 • Hồ sơ 381904180253 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
56
381904180252
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 17:03:26
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 17:03:26
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 17:04:50
 • Hồ sơ 381904180252 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
57
381904180251
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • TRẦN ĐỨC NGHĨA
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 16:59:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 16:59:41
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 16:59:41
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 17:00:52
 • Hồ sơ 381904180251 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
58
384218180091
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ THỊ TÚ
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 08:54:35
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 08:54:35
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 08:54:35
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 10:23:58
 • Hồ sơ 384218180091 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
59
384218180092
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • LƯU VĂN NAM
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 09:44:52
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 09:44:52
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 09:44:52
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 10:23:40
 • Hồ sơ 384218180092 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
60
384218180093
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐÀM THỊ NGÂN
 • - Ngày nộp: 30/01/2018 10:16:12
 • - Ngày tiếp nhận: 30/01/2018 10:16:12
 • - Ngày dự kiến trả: 31/01/2018 10:16:12
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 10:23:25
 • Hồ sơ 384218180093 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm