Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 686 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
384218170204
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ THƠM
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 15:42:23
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 15:42:23
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 15:42:23
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:01:51
 • Hồ sơ 384218170204 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
47
384218170205
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI TRUNG THÔNG
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 15:43:19
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 15:43:19
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 15:43:19
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:01:37
 • Hồ sơ 384218170205 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
48
384218170206
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ QUANG HUY
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 15:44:00
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 15:44:00
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 15:44:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:01:21
 • Hồ sơ 384218170206 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
49
384218180089
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI THỊ BÍCH NGỌT
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 14:09:36
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 14:09:36
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 14:09:36
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 15:39:21
 • Hồ sơ 384218180089 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
50
381927180014
 • - Về việc: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Tổ chức thi).
 • VŨ VĂN HẢI
 • - Ngày nộp: 23/01/2018 09:07:16
 • - Ngày tiếp nhận: 23/01/2018 09:07:16
 • - Ngày dự kiến trả: 12/02/2018 09:07:16
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 14:43:35
 • Hồ sơ 381927180014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ CCQLCL
51
384218180080
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HỒ VĂN DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 13:46:42
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 13:46:42
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 13:46:42
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:40:50
 • Hồ sơ 384218180080 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
52
384218180081
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • QUÁCH CHI CÔNG
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 14:08:11
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 14:08:11
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 14:08:11
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:40:34
 • Hồ sơ 384218180081 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
53
384218180082
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM THỊ DIU
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 14:08:55
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 14:08:55
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 14:08:55
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:40:17
 • Hồ sơ 384218180082 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
54
384218180083
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • QUÁCH CHI DANH
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 14:09:51
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 14:09:51
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 14:09:51
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:40:01
 • Hồ sơ 384218180083 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
55
384218180084
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 14:54:13
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 14:54:13
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 14:54:13
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:39:45
 • Hồ sơ 384218180084 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
56
384218180085
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HÀ HOÀNG NAM
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:09:05
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:09:05
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 10:09:05
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:39:28
 • Hồ sơ 384218180085 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
57
384218180086
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH VĂN HẢI
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:10:13
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:10:13
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 10:10:13
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:39:09
 • Hồ sơ 384218180086 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
58
384218180087
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI VĂN TÀI
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:18:15
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:18:15
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 10:18:15
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:38:46
 • Hồ sơ 384218180087 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
59
384218180088
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH THỊ VÂN
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:36:51
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:36:51
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 10:36:51
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:38:28
 • Hồ sơ 384218180088 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
60
381904180233
 • - Về việc: Cấp giấy kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 08:34:38
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 08:34:38
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 08:34:38
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 08:35:39
 • Hồ sơ 381904180233 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y