Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5031 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
46
382324183240
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • PHẠM THỊ BẨY
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 16:29:26
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 16:29:26
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 15:41:09
  Hồ sơ 382324183240 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
47
382324183239
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • LÊ XUÂN VƯỢNG
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 16:28:36
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 16:28:36
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 15:41:09
  Hồ sơ 382324183239 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
48
382324183238
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • VŨ THỊ VUI
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 16:27:21
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 16:27:21
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 15:41:09
  Hồ sơ 382324183238 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
49
382324183237
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • LÊ VĂN LÝ
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 16:26:15
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 16:26:15
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 15:41:09
  Hồ sơ 382324183237 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
50
382324183236
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • VŨ THỊ HẢI
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 16:25:21
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 16:25:21
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 15:41:09
  Hồ sơ 382324183236 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
51
382324183235
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp.
 • TRẦN VĂN THÀNH
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 16:24:21
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 16:24:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 16:24:21
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 15:41:09
  Hồ sơ 382324183235 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
52
382324183234
 • - Về việc: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất
 • NGUYỄN ANH TUẤN
 • - Ngày nộp: 29/10/2018 16:23:26
 • - Ngày tiếp nhận: 29/10/2018 16:23:26
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 15:41:09
  Hồ sơ 382324183234 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
53
384514180263
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
 • ĐỖ THỊ XUÂN ĐÀO (13A951026133)
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 14:37:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 14:37:04
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 14:37:04
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 14:39:28
  Hồ sơ 384514180263 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào
54
384514180262
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
 • LÊ TIẾN DŨNG (164110777)
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 14:35:29
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 14:35:29
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 14:35:29
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 14:39:06
  Hồ sơ 384514180262 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào
55
384514180261
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
 • NGUYỄN THỊ HỒNG
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 14:34:08
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 14:34:08
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 14:34:08
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 14:38:49
  Hồ sơ 384514180261 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào
56
384514180260
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
 • NGUYỄN VĂN TUẤN (162583705)
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 14:32:14
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 14:32:14
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 14:32:14
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 14:38:27
  Hồ sơ 384514180260 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào
57
382321182334
 • - Về việc: Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Hoa Lư).
 • ĐẶNG THỊ SÁNG (037126000030)
 • - Ngày nộp: 24/10/2018 09:19:54
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2018 09:19:54
 • - Ngày dự kiến trả: 30/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 10:56:12
  Hồ sơ 382321182334 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Hoa Lư
58
384514180259
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
 • NGUYỄN THÀNH NAM (164195110)
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 10:50:44
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 10:50:44
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 10:50:44
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 10:55:10
  Hồ sơ 384514180259 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào
59
384514180258
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
 • ĐẶNG MẠNH CƯỜNG (037097000648)
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 10:49:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 10:49:04
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 10:49:04
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 10:54:47
  Hồ sơ 384514180258 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào
60
384514180257
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.
 • NGUYỄN THỊ NHÀI
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 10:44:30
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 10:44:30
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 10:44:30
 • - Ngày có kết quả: 30/10/2018 10:54:30
  Hồ sơ 384514180257 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND phường Bích Đào