Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5027 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
676
382326186379
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN THỊ THU HỒNG (164569014)
 • - Ngày nộp: 11/10/2018 08:41:39
 • - Ngày tiếp nhận: 11/10/2018 08:41:39
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 16:47:18
  Hồ sơ 382326186379 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai Thành phố Ninh Bình
677
384502184331
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • ĐẶNG HỒNG ĐÔNG (164342475)
 • - Ngày nộp: 24/10/2018 16:16:15
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2018 16:16:15
 • - Ngày dự kiến trả: 29/10/2018 16:16:15
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 16:36:44
  Hồ sơ 384502184331 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
678
383904180188
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • TRẦN XUÂN BỘ
 • - Ngày nộp: 23/10/2018 07:29:33
 • - Ngày tiếp nhận: 23/10/2018 07:29:33
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 15:35:58
  Hồ sơ 383904180188 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm một cửa liên thông
679
382324183074
 • - Về việc: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Yên Khánh).
 • BÙI VĂN THỊNH
 • - Ngày nộp: 17/10/2018 07:50:30
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2018 07:50:30
 • - Ngày dự kiến trả: 25/10/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 13:25:30
  Hồ sơ 382324183074 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Yên Khánh
680
384215180885
 • - Về việc: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
 • NGUYỄN THỊ HOA
 • - Ngày nộp: 18/10/2018 13:31:05
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2018 13:31:05
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2018 13:31:05
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 10:58:56
  Hồ sơ 384215180885 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
681
384215180891
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • VŨ ĐỨC LONG
 • - Ngày nộp: 22/10/2018 08:53:51
 • - Ngày tiếp nhận: 22/10/2018 08:53:51
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 08:53:51
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 10:57:21
  Hồ sơ 384215180891 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
682
384215180890
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • NGUYỄN VĂN SƠN
 • - Ngày nộp: 22/10/2018 08:46:28
 • - Ngày tiếp nhận: 22/10/2018 08:46:28
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 08:46:28
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 10:57:21
  Hồ sơ 384215180890 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
683
384215180889
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • NGUYỄN VĂN THANH
 • - Ngày nộp: 22/10/2018 07:38:59
 • - Ngày tiếp nhận: 22/10/2018 07:38:59
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 07:38:59
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 10:57:21
  Hồ sơ 384215180889 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
684
384215180888
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • ĐÀM VIẾT SƠN
 • - Ngày nộp: 22/10/2018 07:37:34
 • - Ngày tiếp nhận: 22/10/2018 07:37:34
 • - Ngày dự kiến trả: 05/11/2018 07:37:34
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 10:57:21
  Hồ sơ 384215180888 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
685
384215180887
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • HOÀNG ĐẢNG
 • - Ngày nộp: 19/10/2018 15:51:55
 • - Ngày tiếp nhận: 19/10/2018 15:51:55
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2018 15:51:55
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 10:57:21
  Hồ sơ 384215180887 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
686
384215180884
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • LÊ VĂN HỢI
 • - Ngày nộp: 18/10/2018 09:41:21
 • - Ngày tiếp nhận: 18/10/2018 09:41:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 09:41:21
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 10:57:21
  Hồ sơ 384215180884 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
687
384215180883
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • NGUYỄN THỊ BÍCH
 • - Ngày nộp: 17/10/2018 14:25:44
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2018 14:25:44
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 14:25:44
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 10:57:21
  Hồ sơ 384215180883 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
688
384215180882
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • ĐINH VĂN LỰU
 • - Ngày nộp: 17/10/2018 10:31:33
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2018 10:31:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 10:31:33
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 10:57:21
  Hồ sơ 384215180882 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
689
384215180881
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • PHẠM VĂN HÙNG
 • - Ngày nộp: 17/10/2018 09:12:02
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2018 09:12:02
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 09:12:02
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 10:57:21
  Hồ sơ 384215180881 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
690
384215180880
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • BÙI VĂN DŨNG
 • - Ngày nộp: 17/10/2018 09:07:35
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2018 09:07:35
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 09:07:35
 • - Ngày có kết quả: 24/10/2018 10:57:21
  Hồ sơ 384215180880 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai