Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 686 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
676
384605180122
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • VŨ VĂN HUY
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 15:46:09
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 15:46:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 15:46:09
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 09:34:08
 • Hồ sơ 384605180122 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
677
384605180123
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN THỊ HIỀN
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 15:48:50
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 15:48:50
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 15:48:50
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 09:33:43
 • Hồ sơ 384605180123 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
678
384605180124
 • - Về việc: Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • LÊ ĐÌNH HẢI
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 15:52:06
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 15:52:06
 • - Ngày dự kiến trả: 01/02/2018 15:52:06
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 09:33:26
 • Hồ sơ 384605180124 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
679
384605180045
 • - Về việc: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 • MAI CAO QUÝ
 • - Ngày nộp: 15/01/2018 16:01:23
 • - Ngày tiếp nhận: 15/01/2018 16:01:23
 • - Ngày dự kiến trả: 18/01/2018 16:01:23
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 09:32:31
 • Hồ sơ 384605180045 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
680
384605180047
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • NGUYỄN VĂN THẮC
 • - Ngày nộp: 15/01/2018 16:59:04
 • - Ngày tiếp nhận: 15/01/2018 16:59:04
 • - Ngày dự kiến trả: 18/01/2018 16:59:04
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 09:32:17
 • Hồ sơ 384605180047 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
681
384502180209
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • CHU CẨM SƠN
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 14:25:16
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 14:25:16
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 14:25:16
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 09:04:56
 • Hồ sơ 384502180209 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
682
384502180207
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • HOÀNG VĂN THÌN
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 14:13:21
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 14:13:21
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 14:13:21
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 09:04:56
 • Hồ sơ 384502180207 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
683
384502180206
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • ĐINH TIẾN QUANG
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 08:42:21
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 08:42:21
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 08:42:21
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 09:04:56
 • Hồ sơ 384502180206 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
684
384502180205
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • PHẠM ĐĂNG HOÀNG
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 08:40:53
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 08:40:53
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 08:40:53
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 09:04:56
 • Hồ sơ 384502180205 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
685
384502180204
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • DƯƠNG TIẾN THÀNH
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 08:39:00
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 08:39:00
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 08:39:00
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 09:04:56
 • Hồ sơ 384502180204 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
686
384502180203
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • DƯƠNG TIẾN THÀNH
 • - Ngày nộp: 18/01/2018 08:38:16
 • - Ngày tiếp nhận: 18/01/2018 08:38:16
 • - Ngày dự kiến trả: 08/02/2018 08:38:16
 • - Ngày có kết quả: 01/02/2018 09:04:56
 • Hồ sơ 384502180203 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình