Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3344 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
676
384502180751
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN VĂN CHIẾN
 • - Ngày nộp: 05/03/2018 09:35:30
 • - Ngày tiếp nhận: 05/03/2018 09:35:30
 • - Ngày dự kiến trả: 26/03/2018 09:35:30
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 11:15:19
 • Hồ sơ 384502180751 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
677
384502180750
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN MINH TÂM
 • - Ngày nộp: 03/03/2018 08:07:06
 • - Ngày tiếp nhận: 03/03/2018 08:07:06
 • - Ngày dự kiến trả: 26/03/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 11:15:19
 • Hồ sơ 384502180750 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
678
381904180609
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 19/03/2018 09:43:46
 • - Ngày tiếp nhận: 19/03/2018 09:43:46
 • - Ngày dự kiến trả: 20/03/2018 09:43:46
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:44:45
 • Hồ sơ 381904180609 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
679
384502180749
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • BÙI VĂN LỰC
 • - Ngày nộp: 03/03/2018 08:03:46
 • - Ngày tiếp nhận: 03/03/2018 08:03:46
 • - Ngày dự kiến trả: 26/03/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:43:08
 • Hồ sơ 384502180749 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
680
384502180748
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • TRỊNH XUÂN THẾ
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 16:26:27
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 16:26:27
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 16:26:27
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:43:08
 • Hồ sơ 384502180748 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
681
384502180747
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • NGUYỄN XUÂN TÙY
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 16:17:18
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 16:17:18
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 16:17:18
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:43:08
 • Hồ sơ 384502180747 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
682
384502180746
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • ĐINH VĂN ĐÔ
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 16:12:53
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 16:12:53
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 16:12:53
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:43:08
 • Hồ sơ 384502180746 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
683
384502180745
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • VŨ XUÂN DŨNG
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 15:40:11
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 15:40:11
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 15:40:11
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:43:08
 • Hồ sơ 384502180745 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
684
384502180743
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • NGUYỄN THANH TUẤN
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 14:51:26
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 14:51:26
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 14:51:26
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:43:08
 • Hồ sơ 384502180743 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
685
384502180742
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • TRẦN VĂN TOÀN
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 10:22:24
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 10:22:24
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 10:22:24
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:43:08
 • Hồ sơ 384502180742 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
686
384502180741
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh.
 • LÊ ĐỨC TÂN
 • - Ngày nộp: 02/03/2018 10:04:15
 • - Ngày tiếp nhận: 02/03/2018 10:04:15
 • - Ngày dự kiến trả: 23/03/2018 10:04:15
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:43:08
 • Hồ sơ 384502180741 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
687
384502180723
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • NGUYỄN VĂN TRÌNH
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 16:29:47
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 16:29:47
 • - Ngày dự kiến trả: 22/03/2018 16:29:47
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:43:08
 • Hồ sơ 384502180723 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
688
384502180721
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • PHẠM VĂN THANH
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 15:51:32
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 15:51:32
 • - Ngày dự kiến trả: 22/03/2018 15:51:32
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:43:08
 • Hồ sơ 384502180721 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
689
384502180720
 • - Về việc: Cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng của cấp Trung ưng, cấp tỉnh. (Đối với nhà ở riêng lẻ ( 15 ngày)).
 • NGUYỄN THỊ THÚY
 • - Ngày nộp: 01/03/2018 15:30:21
 • - Ngày tiếp nhận: 01/03/2018 15:30:21
 • - Ngày dự kiến trả: 22/03/2018 15:30:21
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 09:43:08
 • Hồ sơ 384502180720 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông Thành phố Ninh Bình
690
381904180608
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • ĐINH MANH ĐÌNH
 • - Ngày nộp: 19/03/2018 04:05:05
 • - Ngày tiếp nhận: 19/03/2018 04:05:05
 • - Ngày dự kiến trả: 20/03/2018 04:05:05
 • - Ngày có kết quả: 19/03/2018 04:07:53
 • Hồ sơ 381904180608 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y