Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 686 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
381904180232
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 08:30:34
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 08:30:34
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 08:30:34
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 08:31:47
 • Hồ sơ 381904180232 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
62
384218170197
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH THỊ VINH
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 09:22:58
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 09:22:58
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:22:58
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 09:25:36
 • Hồ sơ 384218170197 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
63
384218170198
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRẦN VĂN THIẾT
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 09:23:42
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 09:23:42
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:23:42
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 09:25:24
 • Hồ sơ 384218170198 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
64
384218170199
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRẦN THỊ HÀ
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 09:24:16
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 09:24:16
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:24:16
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 09:25:07
 • Hồ sơ 384218170199 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
65
384218170100
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRẦN THỊ MAI
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 09:31:30
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 09:31:30
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2017 09:31:30
 • - Ngày có kết quả: 28/11/2017 09:38:21
 • Hồ sơ 384218170100 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
66
384218170101
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • PHẠM VĂN TUẤN
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 09:32:43
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 09:32:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2017 09:32:43
 • - Ngày có kết quả: 28/11/2017 09:38:07
 • Hồ sơ 384218170101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
67
384218170102
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • QUÁCH CHI THANH
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 09:33:59
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 09:33:59
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2017 09:33:59
 • - Ngày có kết quả: 28/11/2017 09:37:53
 • Hồ sơ 384218170102 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
68
384218170103
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH THỊ HUYÊN
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 09:34:53
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 09:34:53
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2017 09:34:53
 • - Ngày có kết quả: 28/11/2017 09:37:40
 • Hồ sơ 384218170103 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
69
384218170104
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH VĂN TƯ
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 09:36:11
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 09:36:11
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2017 09:36:11
 • - Ngày có kết quả: 28/11/2017 09:37:25
 • Hồ sơ 384218170104 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
70
384218170099
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH THỊ PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 08:18:25
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 08:18:25
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2017 08:18:25
 • - Ngày có kết quả: 28/11/2017 08:25:24
 • Hồ sơ 384218170099 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
71
383904170012
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • NGUYỄN HẠNH (164111254)
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 14:24:06
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 14:24:06
 • - Ngày dự kiến trả: 02/10/2017 14:24:06
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:14:37
 • Hồ sơ 383904170012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm một cửa liên thông
72
383904170057
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • Phạm Quang Tuấn (164511457)
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 08:58:56
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 08:58:56
 • - Ngày dự kiến trả: 03/10/2017 08:58:56
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:08:26
 • Hồ sơ 383904170057 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm một cửa liên thông
73
383904170048
(Nộp online)
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • pham thi kim quy (164194726)
 • - Ngày nộp: 28/09/2017 08:44:58
 • - Ngày tiếp nhận: 28/09/2017 08:44:58
 • - Ngày dự kiến trả: 03/10/2017 08:44:58
 • - Ngày có kết quả: 28/09/2017 09:08:20
 • Hồ sơ 383904170048 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm một cửa liên thông
74
381904180220
 • - Về việc: kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 28/01/2018 09:42:49
 • - Ngày tiếp nhận: 28/01/2018 09:42:49
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 09:42:49
 • - Ngày có kết quả: 28/01/2018 09:44:46
 • Hồ sơ 381904180220 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
75
384218170195
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ THÚY
 • - Ngày nộp: 27/12/2017 08:36:27
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2017 08:36:27
 • - Ngày dự kiến trả: 28/12/2017 08:36:27
 • - Ngày có kết quả: 27/12/2017 10:15:08
 • Hồ sơ 384218170195 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm