Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3344 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
61
384218180090
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ NGA
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 16:05:49
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 16:05:49
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 16:05:49
 • - Ngày có kết quả: 30/01/2018 07:53:11
 • Hồ sơ 384218180090 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
62
384218170200
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ ĐÌNH ĐỨC
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 11:03:47
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 11:03:47
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:02:43
 • Hồ sơ 384218170200 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
63
384218170201
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ ĐÌNH ĐỨC
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 11:03:49
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 11:03:49
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:02:29
 • Hồ sơ 384218170201 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
64
384218170202
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM THỊ MƠ
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 11:05:28
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 11:05:28
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:02:16
 • Hồ sơ 384218170202 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
65
384218170203
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ HÒA
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 15:41:34
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 15:41:34
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 15:41:34
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:02:03
 • Hồ sơ 384218170203 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
66
384218170204
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ THƠM
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 15:42:23
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 15:42:23
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 15:42:23
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:01:51
 • Hồ sơ 384218170204 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
67
384218170205
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI TRUNG THÔNG
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 15:43:19
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 15:43:19
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 15:43:19
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:01:37
 • Hồ sơ 384218170205 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
68
384218170206
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ QUANG HUY
 • - Ngày nộp: 29/12/2017 15:44:00
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2017 15:44:00
 • - Ngày dự kiến trả: 02/01/2018 15:44:00
 • - Ngày có kết quả: 29/12/2017 16:01:21
 • Hồ sơ 384218170206 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
69
381904181027
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • ĐINH XUÂN TOÀN
 • - Ngày nộp: 29/04/2018 22:18:01
 • - Ngày tiếp nhận: 29/04/2018 22:18:01
 • - Ngày dự kiến trả: 30/04/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/04/2018 22:20:11
 • Hồ sơ 381904181027 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
70
381904181024
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ TIẾN DŨNG
 • - Ngày nộp: 29/04/2018 10:46:31
 • - Ngày tiếp nhận: 29/04/2018 10:46:31
 • - Ngày dự kiến trả: 30/04/2018 10:46:31
 • - Ngày có kết quả: 29/04/2018 10:47:17
 • Hồ sơ 381904181024 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
71
381904181023
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ TIẾN DŨNG
 • - Ngày nộp: 29/04/2018 10:42:33
 • - Ngày tiếp nhận: 29/04/2018 10:42:33
 • - Ngày dự kiến trả: 30/04/2018 10:42:33
 • - Ngày có kết quả: 29/04/2018 10:43:19
 • Hồ sơ 381904181023 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
72
381904181022
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ TIẾN DŨNG
 • - Ngày nộp: 29/04/2018 10:40:08
 • - Ngày tiếp nhận: 29/04/2018 10:40:08
 • - Ngày dự kiến trả: 02/05/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/04/2018 10:41:02
 • Hồ sơ 381904181022 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
73
381904181021
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ TIẾN DŨNG
 • - Ngày nộp: 29/04/2018 10:33:24
 • - Ngày tiếp nhận: 29/04/2018 10:33:24
 • - Ngày dự kiến trả: 30/04/2018 10:33:24
 • - Ngày có kết quả: 29/04/2018 10:34:10
 • Hồ sơ 381904181021 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
74
381904181020
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 29/04/2018 10:30:42
 • - Ngày tiếp nhận: 29/04/2018 10:30:42
 • - Ngày dự kiến trả: 30/04/2018 10:30:42
 • - Ngày có kết quả: 29/04/2018 10:31:35
 • Hồ sơ 381904181020 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
75
381904181019
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 29/04/2018 10:28:16
 • - Ngày tiếp nhận: 29/04/2018 10:28:16
 • - Ngày dự kiến trả: 30/04/2018 10:28:16
 • - Ngày có kết quả: 29/04/2018 10:29:07
 • Hồ sơ 381904181019 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y