Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 686 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
384218170196
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM THỊ MAI
 • - Ngày nộp: 27/12/2017 08:37:16
 • - Ngày tiếp nhận: 27/12/2017 08:37:16
 • - Ngày dự kiến trả: 28/12/2017 08:37:16
 • - Ngày có kết quả: 27/12/2017 10:14:53
 • Hồ sơ 384218170196 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
77
384218170095
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRAN VAN HAI
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 11:01:46
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 11:01:46
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2017 11:30:00
 • - Ngày có kết quả: 27/11/2017 14:03:29
 • Hồ sơ 384218170095 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
78
384218170096
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM VĂN TUẤN
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 13:50:30
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 13:50:30
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2017 13:50:30
 • - Ngày có kết quả: 27/11/2017 14:03:11
 • Hồ sơ 384218170096 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
79
384218170097
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH VĂN ĐÊ
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 14:00:35
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 14:00:35
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2017 14:00:35
 • - Ngày có kết quả: 27/11/2017 14:02:54
 • Hồ sơ 384218170097 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
80
384218170098
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH THỊ LAN
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 14:01:31
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 14:01:31
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2017 14:01:31
 • - Ngày có kết quả: 27/11/2017 14:02:34
 • Hồ sơ 384218170098 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
81
384218170092
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • PHAM VAN TUAN
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 10:15:38
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 10:15:38
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2017 10:15:38
 • - Ngày có kết quả: 27/11/2017 10:38:15
 • Hồ sơ 384218170092 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
82
384218170094
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BUI THI YEN
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 10:36:27
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 10:36:27
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2017 10:36:27
 • - Ngày có kết quả: 27/11/2017 10:37:57
 • Hồ sơ 384218170094 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
83
384218170091
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • DANG THE TINH
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 10:14:37
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 10:14:37
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2017 10:14:37
 • - Ngày có kết quả: 27/11/2017 10:19:44
 • Hồ sơ 384218170091 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
84
384218170093
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • PHAM VAN TUAN
 • - Ngày nộp: 27/11/2017 10:15:40
 • - Ngày tiếp nhận: 27/11/2017 10:15:40
 • - Ngày dự kiến trả: 28/11/2017 10:15:40
 • - Ngày có kết quả: 27/11/2017 10:18:54
 • Hồ sơ 384218170093 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
85
383904170005
 • - Về việc: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
 • TRIỆU PHƯƠNG THÚY
 • - Ngày nộp: 27/07/2017 09:44:21
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2017 09:44:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2017 09:44:21
 • - Ngày có kết quả: 27/07/2017 09:46:00
 • Hồ sơ 383904170005 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
86
384006170001
 • - Về việc: Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
 • NGUYỄN VĂN THẮNG
 • - Ngày nộp: 27/04/2017 15:04:21
 • - Ngày tiếp nhận: 27/04/2017 15:04:21
 • - Ngày dự kiến trả: 07/06/2017 15:04:21
 • - Ngày có kết quả: 27/04/2017 15:05:32
 • Hồ sơ 384006170001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Trung tâm Một cửa liên thông
87
381904180218
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • LÊ BÁ LƯƠNG
 • - Ngày nộp: 27/01/2018 21:49:04
 • - Ngày tiếp nhận: 27/01/2018 21:49:04
 • - Ngày dự kiến trả: 28/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/01/2018 21:51:18
 • Hồ sơ 381904180218 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
88
381904180217
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • VŨ VĂN HẢI
 • - Ngày nộp: 27/01/2018 21:31:59
 • - Ngày tiếp nhận: 27/01/2018 21:31:59
 • - Ngày dự kiến trả: 28/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/01/2018 21:34:12
 • Hồ sơ 381904180217 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
89
381904180216
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • VŨ VĂN HẢI
 • - Ngày nộp: 27/01/2018 21:17:31
 • - Ngày tiếp nhận: 27/01/2018 21:17:31
 • - Ngày dự kiến trả: 28/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/01/2018 21:20:01
 • Hồ sơ 381904180216 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
90
381904180215
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Gia Viễn).
 • VŨ VĂN HẢI
 • - Ngày nộp: 27/01/2018 21:07:48
 • - Ngày tiếp nhận: 27/01/2018 21:07:48
 • - Ngày dự kiến trả: 28/01/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 27/01/2018 21:13:40
 • Hồ sơ 381904180215 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y