Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 686 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
384218170037
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH THỊ MỸ LINH
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 15:12:38
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 15:12:38
 • - Ngày dự kiến trả: 27/10/2017 15:12:38
 • - Ngày có kết quả: 26/10/2017 15:18:11
 • Hồ sơ 384218170037 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
92
384218170038
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH DUY TUYỂN
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 15:13:22
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 15:13:22
 • - Ngày dự kiến trả: 27/10/2017 15:13:22
 • - Ngày có kết quả: 26/10/2017 15:17:59
 • Hồ sơ 384218170038 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
93
384218170039
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • ĐINH THỊ ĐƯỢM
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 15:14:20
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 15:14:20
 • - Ngày dự kiến trả: 27/10/2017 15:14:20
 • - Ngày có kết quả: 26/10/2017 15:17:47
 • Hồ sơ 384218170039 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
94
384218170040
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • DƯƠNG THỊ VÂN
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 15:16:19
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 15:16:19
 • - Ngày dự kiến trả: 27/10/2017 15:16:19
 • - Ngày có kết quả: 26/10/2017 15:17:33
 • Hồ sơ 384218170040 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
95
381904180208
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn. cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • HOÀNG VĂN HUÂN
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 10:39:55
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 10:39:55
 • - Ngày dự kiến trả: 27/01/2018 10:39:55
 • - Ngày có kết quả: 26/01/2018 10:46:13
 • Hồ sơ 381904180208 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
96
384230180028
 • - Về việc: 1.Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
 • NGUYỄN VĂN PHÙNG (164514486)
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 08:11:57
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 08:11:57
 • - Ngày dự kiến trả: 14/03/2018 08:11:57
 • - Ngày có kết quả: 26/01/2018 08:51:14
 • Hồ sơ 384230180028 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Sơn Thành
97
384218170194
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VŨ THỊ LIÊN
 • - Ngày nộp: 25/12/2017 13:59:00
 • - Ngày tiếp nhận: 25/12/2017 13:59:00
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 13:59:00
 • - Ngày có kết quả: 25/12/2017 16:05:44
 • Hồ sơ 384218170194 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
98
384218170193
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ LINH
 • - Ngày nộp: 25/12/2017 10:42:30
 • - Ngày tiếp nhận: 25/12/2017 10:42:30
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 10:42:30
 • - Ngày có kết quả: 25/12/2017 10:56:18
 • Hồ sơ 384218170193 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
99
384218170190
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM THỊ TẤM
 • - Ngày nộp: 25/12/2017 08:54:37
 • - Ngày tiếp nhận: 25/12/2017 08:54:37
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 08:54:37
 • - Ngày có kết quả: 25/12/2017 10:07:38
 • Hồ sơ 384218170190 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
100
384218170191
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI THỊ THANH THÚY
 • - Ngày nộp: 25/12/2017 09:22:03
 • - Ngày tiếp nhận: 25/12/2017 09:22:03
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 09:22:03
 • - Ngày có kết quả: 25/12/2017 10:07:22
 • Hồ sơ 384218170191 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
101
384218170192
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • QUÁCH THỊ LUYẾN
 • - Ngày nộp: 25/12/2017 09:42:26
 • - Ngày tiếp nhận: 25/12/2017 09:42:26
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 09:42:26
 • - Ngày có kết quả: 25/12/2017 10:06:47
 • Hồ sơ 384218170192 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
102
384218170033
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • BÙI HOÀI LINH
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 14:00:39
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 14:00:39
 • - Ngày dự kiến trả: 26/10/2017 14:00:39
 • - Ngày có kết quả: 25/10/2017 14:05:32
 • Hồ sơ 384218170033 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
103
384218170034
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • ĐINH THỊ HÀ
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 14:01:23
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 14:01:23
 • - Ngày dự kiến trả: 26/10/2017 14:01:23
 • - Ngày có kết quả: 25/10/2017 14:05:15
 • Hồ sơ 384218170034 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
104
384218170035
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH CÔNG THUẤN
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 14:02:25
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 14:02:25
 • - Ngày dự kiến trả: 26/10/2017 14:02:25
 • - Ngày có kết quả: 25/10/2017 14:05:00
 • Hồ sơ 384218170035 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
105
384218170036
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN THỊ KHÁNH
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 14:03:21
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 14:03:21
 • - Ngày dự kiến trả: 26/10/2017 14:03:21
 • - Ngày có kết quả: 25/10/2017 14:04:41
 • Hồ sơ 384218170036 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm