Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3342 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
384218180081
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • QUÁCH CHI CÔNG
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 14:08:11
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 14:08:11
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 14:08:11
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:40:34
 • Hồ sơ 384218180081 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
92
384218180082
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • PHẠM THỊ DIU
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 14:08:55
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 14:08:55
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 14:08:55
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:40:17
 • Hồ sơ 384218180082 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
93
384218180083
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • QUÁCH CHI DANH
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 14:09:51
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 14:09:51
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 14:09:51
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:40:01
 • Hồ sơ 384218180083 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
94
384218180084
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA
 • - Ngày nộp: 25/01/2018 14:54:13
 • - Ngày tiếp nhận: 25/01/2018 14:54:13
 • - Ngày dự kiến trả: 26/01/2018 14:54:13
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:39:45
 • Hồ sơ 384218180084 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
95
384218180085
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HÀ HOÀNG NAM
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:09:05
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:09:05
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 10:09:05
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:39:28
 • Hồ sơ 384218180085 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
96
384218180086
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH VĂN HẢI
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:10:13
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:10:13
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 10:10:13
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:39:09
 • Hồ sơ 384218180086 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
97
384218180087
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • BÙI VĂN TÀI
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:18:15
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:18:15
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 10:18:15
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:38:46
 • Hồ sơ 384218180087 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
98
384218180088
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH THỊ VÂN
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:36:51
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:36:51
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 10:36:51
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 10:38:28
 • Hồ sơ 384218180088 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
99
381904180233
 • - Về việc: Cấp giấy kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 08:34:38
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 08:34:38
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 08:34:38
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 08:35:39
 • Hồ sơ 381904180233 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
100
381904180232
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Nộp tại Phòng ql dich bệnh).
 • LÊ HẢI ĐĂNG
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 08:30:34
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 08:30:34
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 08:30:34
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 08:31:47
 • Hồ sơ 381904180232 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
101
384218170197
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH THỊ VINH
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 09:22:58
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 09:22:58
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:22:58
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 09:25:36
 • Hồ sơ 384218170197 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
102
384218170198
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRẦN VĂN THIẾT
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 09:23:42
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 09:23:42
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:23:42
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 09:25:24
 • Hồ sơ 384218170198 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
103
384218170199
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRẦN THỊ HÀ
 • - Ngày nộp: 28/12/2017 09:24:16
 • - Ngày tiếp nhận: 28/12/2017 09:24:16
 • - Ngày dự kiến trả: 29/12/2017 09:24:16
 • - Ngày có kết quả: 28/12/2017 09:25:07
 • Hồ sơ 384218170199 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
104
384218170100
 • - Về việc: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • TRẦN THỊ MAI
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 09:31:30
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 09:31:30
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2017 09:31:30
 • - Ngày có kết quả: 28/11/2017 09:38:21
 • Hồ sơ 384218170100 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm
105
384218170101
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
 • PHẠM VĂN TUẤN
 • - Ngày nộp: 28/11/2017 09:32:43
 • - Ngày tiếp nhận: 28/11/2017 09:32:43
 • - Ngày dự kiến trả: 29/11/2017 09:32:43
 • - Ngày có kết quả: 28/11/2017 09:38:07
 • Hồ sơ 384218170101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Gia Lâm