Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 3541 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
384215180433
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • NGUYỄN HỒNG CHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 20/07/2018 08:25:32
 • - Ngày tiếp nhận: 20/07/2018 08:25:32
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 08:25:32
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180433 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
92
384215180432
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • BÙI ĐÌNH QUYỂN
 • - Ngày nộp: 19/07/2018 17:49:37
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2018 17:49:37
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180432 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
93
384215180431
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • PHAN CÔNG VIÊN
 • - Ngày nộp: 19/07/2018 16:17:42
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2018 16:17:42
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 16:17:42
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180431 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
94
384215180430
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • PHẠM THẾ HÙNG
 • - Ngày nộp: 19/07/2018 11:07:11
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2018 11:07:11
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180430 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
95
384215180429
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • TRẦN THỊ NHÂN
 • - Ngày nộp: 19/07/2018 11:01:32
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2018 11:01:32
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180429 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
96
384215180428
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • TRẦN THỊ LAN
 • - Ngày nộp: 19/07/2018 10:50:55
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2018 10:50:55
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 10:50:55
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180428 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
97
384215180427
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • NGUYỄN DUY VŨ
 • - Ngày nộp: 19/07/2018 10:41:21
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2018 10:41:21
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 10:41:21
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180427 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
98
384215180426
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • ĐINH VĂN DÂN
 • - Ngày nộp: 19/07/2018 10:00:59
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2018 10:00:59
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 10:00:59
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180426 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
99
384215180425
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • TẠ HÙNG THÀNH
 • - Ngày nộp: 19/07/2018 09:54:24
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2018 09:54:24
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 09:54:24
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180425 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
100
384215180424
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • ĐINH THỊ THU VÂN
 • - Ngày nộp: 19/07/2018 08:29:07
 • - Ngày tiếp nhận: 19/07/2018 08:29:07
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 08:29:07
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:51:15
  Hồ sơ 384215180424 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
101
384215180457
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • CAO VĂN NGUYÊN
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 15:43:15
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 15:43:15
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 15:43:15
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:50:52
  Hồ sơ 384215180457 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
102
384215180456
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • TRẦN THỊ SÂM
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 08:55:32
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 08:55:32
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 08:55:32
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:50:52
  Hồ sơ 384215180456 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
103
384215180455
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • NGUYỄN VĂN ĐÔNG
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 07:50:41
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 07:50:41
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 07:50:41
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:50:52
  Hồ sơ 384215180455 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
104
384215180454
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • NGUYỄN TRUNG TUYẾN
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 07:47:19
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 07:47:19
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 07:47:19
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:50:52
  Hồ sơ 384215180454 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai
105
384215180453
 • - Về việc: Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • TRỊNH HOÀI ĐỨC
 • - Ngày nộp: 25/07/2018 17:52:49
 • - Ngày tiếp nhận: 25/07/2018 17:52:49
 • - Ngày dự kiến trả: 08/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:50:52
  Hồ sơ 384215180453 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai