Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn); ^.^

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 5038 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
91
382327182114
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • PHẠM VĂN TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 08:19:42
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 08:19:42
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 08:19:42
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182114 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
92
382327182113
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • ĐINH NGỌC HƯNG
 • - Ngày nộp: 13/08/2018 08:13:41
 • - Ngày tiếp nhận: 13/08/2018 08:13:41
 • - Ngày dự kiến trả: 11/09/2018 08:13:41
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182113 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
93
382327182112
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • BÙI VĂN TOÀN
 • - Ngày nộp: 10/08/2018 17:26:11
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2018 17:26:11
 • - Ngày dự kiến trả: 10/09/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182112 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
94
382327182111
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
 • HÀ TIẾN MẠNH
 • - Ngày nộp: 10/08/2018 15:15:22
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2018 15:15:22
 • - Ngày dự kiến trả: 17/09/2018 15:15:22
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182111 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
95
382327182110
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • ĐINH VĂN TÂN
 • - Ngày nộp: 10/08/2018 14:51:09
 • - Ngày tiếp nhận: 10/08/2018 14:51:09
 • - Ngày dự kiến trả: 10/09/2018 14:51:09
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182110 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
96
382327182109
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • TRẦN VĂN BẢO
 • - Ngày nộp: 09/08/2018 09:54:35
 • - Ngày tiếp nhận: 09/08/2018 09:54:35
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2018 09:54:35
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182109 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
97
382327182108
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • PHẠM HỒNG TỊNH
 • - Ngày nộp: 09/08/2018 07:25:33
 • - Ngày tiếp nhận: 09/08/2018 07:25:33
 • - Ngày dự kiến trả: 07/09/2018 07:25:33
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182108 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
98
382327182107
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • ĐINH THỊ HẢI
 • - Ngày nộp: 08/08/2018 11:04:05
 • - Ngày tiếp nhận: 08/08/2018 11:04:05
 • - Ngày dự kiến trả: 06/09/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182107 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
99
382327182106
 • - Về việc: Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
 • LÊ THỊ BA
 • - Ngày nộp: 08/08/2018 11:01:45
 • - Ngày tiếp nhận: 08/08/2018 11:01:45
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2018 12:00:00
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 20:57:05
  Hồ sơ 382327182106 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
100
382602180238
 • - Về việc: Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục phía nam xã Thượng Kiệm
 • UBND XÃ THƯỢNG KIỆM
 • - Ngày nộp: 27/08/2018 16:24:04
 • - Ngày tiếp nhận: 27/08/2018 16:24:04
 • - Ngày dự kiến trả: 25/09/2018 16:24:04
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 10:09:17
  Hồ sơ 382602180238 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Xây dựng
101
384013180201
 • - Về việc: nhận thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bố là ông Lưu Đức Sỡi và tặng cho của mẹ là bà Quách Thị Thi
 • QUÁCH THỊ THI (SỠI) (161272365)
 • - Ngày nộp: 30/08/2018 08:40:26
 • - Ngày tiếp nhận: 30/08/2018 08:40:26
 • - Ngày dự kiến trả: 26/09/2018 08:40:26
 • - Ngày có kết quả: 30/08/2018 08:41:27
  Hồ sơ 384013180201 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Ninh Xuân
102
382327181970
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • NGUYỄN TRỌNG HÙNG
 • - Ngày nộp: 13/07/2018 09:04:48
 • - Ngày tiếp nhận: 13/07/2018 09:04:48
 • - Ngày dự kiến trả: 10/08/2018 09:04:48
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:55:27
  Hồ sơ 382327181970 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
103
382327181971
 • - Về việc: Xóa đăng ký thế chấp. (Tiếp nhận tại VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan).
 • HOÀNG ANH TUẤN
 • - Ngày nộp: 13/07/2018 10:37:56
 • - Ngày tiếp nhận: 13/07/2018 10:37:56
 • - Ngày dự kiến trả: 18/07/2018 10:37:56
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:54:02
  Hồ sơ 382327181971 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
104
382327181969
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • TRỊNH THỊ DIỆT
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 16:23:45
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 16:23:45
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 16:23:45
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181969 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan
105
382327181968
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa huyện Nho Quan).
 • NGUYỄN HỮU NGỌC
 • - Ngày nộp: 12/07/2018 16:19:55
 • - Ngày tiếp nhận: 12/07/2018 16:19:55
 • - Ngày dự kiến trả: 09/08/2018 16:19:55
 • - Ngày có kết quả: 30/07/2018 17:53:03
  Hồ sơ 382327181968 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Nho Quan